user_mobilelogo

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

De schoolraad van basisschool Sint-Rita heeft als belangrijkste taken:

-  bespreken van de algemene gang van zaken in de school met het schoolbestuur.

-  advisering bij bepaalde besluiten van het schoolbestuur.

-  instemming geven aan bepaalde besluiten van het schoolbestuur.

De schoolraad is samengesteld uit afgevaardigden van 4 groepen: 

de ouders, het personeel, het schoolbestuur en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

 

Samenstelling van de schoolraad:

Rechtstreeks verkozen door de ouders:

De heer Van Orshaegen Luk

Mevr. Henderix Rina

 

Rechtstreeks verkozen uit het personeel:

Mevrouw Bamps Karin

Mevrouw Marsée Anne

Mevrouw Wijnants Mariëlle

Mevrouw Pleumeekers Hilde

Mevrouw Houwaer Chris 

 

Gecoöpteerde leden:

De heer Dries Francis

De heer Wirix Toon

De heer Lemmens Bart

 

Vertegenwoordiger vanuit het schoolbestuur:

De heer Guy De Smet - De heer Robert Gennez

 

Voorzitter:

De Heer Lemmens Bart

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sint-Ritaschool

Lager Onderwijs: Sint-Rita

Gazometerstraat 5 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/68.93.71

View more
Kabouterland

Kleuters: Kabouterland

Grevensmolenweg 16 - 3800 St-Truiden - Tel. 011/69.11.85

View more
De Brug

Kleuters: De Brug

Halmaalweg 121 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/67.44.93

View more

custom module sidebar2