user_mobilelogo

Onze school gaat het engagement aan om zorgbreed te werken.

Dit wil zeggen dat iedere leerkracht de nodige zorg besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan alle leerlingen ongeacht zijn leervermogen, zijn voorkennis, zijn sociale situatie of zijn afkomst.

Bij het uitbouwen van kwaliteitsonderwijs staat preventie centraal. Daartoe houden we 3 maal per jaar onze leerlingvolgtoetsen op vlak van lezen (avi-niveau), spelling en rekenen.

De opgespoorde zorgpunten worden besproken tijdens het multidisciplinair overleg (MDO), alsook de aanpak die nodig is. Dit steeds in overleg met de klastitularis, de zorgcoördinator, de directie, het CLB en de ouders. De extra zorg kan klasgebonden zijn in kleinere reken-, taal- of leesgroepjes. Soms is het nodig om de taakklas in te schakelen voor individuele leerlingen of voor kleinere groepjes. In geval de schoolse ondersteuning niet volstaat wordt in samenspraak met de ouders gezocht naar externe hulpverleners: gon-begeleiding, logo, kiné, revalidatiecentra …

Het zorgbeleid in onze school tracht op deze wijze extra hulp te bieden aan leerlingen met leerstoornissen, leervoorsprong, emotionele moeilijkheden en andere.

Ouders met zorgvragen in verband met hun kind kunnen steeds terecht met de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directie.

De zorgcoördinator voor onze school is Michaël Delooz (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sint-Ritaschool

Lager Onderwijs: Sint-Rita

Gazometerstraat 5 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/68.93.71

View more
Kabouterland

Kleuters: Kabouterland

Grevensmolenweg 16 - 3800 St-Truiden - Tel. 011/69.11.85

View more
De Brug

Kleuters: De Brug

Halmaalweg 121 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/67.44.93

View more

custom module sidebar2