user_mobilelogo

Katholieke Basisscholen van het LOP-gebied Sint-Truiden

INSCHRIJVEN IN DE SINT-RITASCHOOL

Schooljaar 2019-2020

Sinds enkele jaren zijn er nieuwe regels voor het inschrijven in een school.

Alle basisscholen van Sint-Truiden hebben dezelfde inschrijvingsafspraken gemaakt.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

  • voor alle kinderen geboren in 2017 en vroeger.
  • voor alle kinderen die in het schooljaar 2019-2020 naar een andere school wensen te gaan.

Voorrangsperiodes

Er zijn twee voorrangsperiodes om in te schrijven. Als u zeker wil zijn van een plaats in onze school, is het heel belangrijk dat u in de juiste periode komt inschrijven.

Inschrijven kan alle werkdagen van 8u-16u, woensdag enkel van 8u-12u.

 

Eerste voorrangsperiode

Broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen in onze school en kinderen van personeel van de school hebben voorrang om in te schrijven.

Inschrijven in deze periode kan vanaf MAANDAG 11 FEBRUARI 2019 t.e.m. ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 (tijdens de openingsuren).  Neem dus tijdig contact op met de school via: 011/689371, www.sint-ritaschool.be of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tweede voorrangsperiode

De scholen streven in deze periode naar een gezonde sociale mix van hun leerlingen. Alle leerlingen worden ingeschreven zolang er plaats is.

Inschrijven in deze periode kan vanaf MAANDAG 11 MAART 2019 t.e.m. ZONDAG 24 MAART 2019 (tijdens de openingsuren).

 

De vrije inschrijvingen starten vanaf DINSDAG 23 APRIL 2019, TOT ZOLANG ER NOG PLAATS IS!

 

Bij elke inschrijving vragen wij aan de ouder(s) om de kids-ID van hun kind of een ander document dat de identiteit van het kind of de verwantschap aantoont mee te brengen.

 

Instapdata in het gewoon kleuteronderwijs voor het schooljaar 2019-2020.

2 september 2019 kleuters zijn geboren ten laatste op 02/03/2017

4 november 2019 kleuters zijn geboren ten laatste op 04/05/2017

6 januari 2020 kleuters zijn geboren ten laatste op 06/07/2017

3 februari 2020 kleuters zijn geboren ten laatste op 03/08/2017

2 maart 2020 kleuters zijn geboren ten laatste op 02/09/2017

20 april 2020 kleuters zijn geboren ten laatste op 20/10/2017

25 mei 2020 kleuters zijn geboren ten laatste op 25/11/2017

Belangrijk!

Ook kleuters die geboren zijn tussen 26/11/2017 en 31/12/2017 en pas instappen op 1 september 2020 (schooljaar 2020-2021) mogen nu al inschrijven.

 

 

Wenst u nog meer info?

www.naarschoolinsinttruiden.be

inschrijvingen23042019

IND = indicator-leerling
nIND = niet indicatorleerling

Wat zijn indicator leerlingen?

Een indicator-leerling is een leerling die voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

1: De moeder is niet in het bezit van:

* Een diploma secundair onderwijs

of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs

of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

2: Het gezin ontving in de laatste 2 schooljaren minstens één schooltoelage 

Sint-Ritaschool

Lager Onderwijs: Sint-Rita

Gazometerstraat 5 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/68.93.71

View more
Kabouterland

Kleuters: Kabouterland

Grevensmolenweg 16 - 3800 St-Truiden - Tel. 011/69.11.85

View more
De Brug

Kleuters: De Brug

Halmaalweg 121 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/67.44.93

View more

custom module sidebar2