user_mobilelogo

* Voor een afwezigheid tot en met 3 kalenderdagen volstaat een verklaring van de ouders


* Uw kind is herhaaldelijk 3 opeenvolgende dagen ziek.
Vanaf de vijfde keer dat dit feit zich voordoet, moet u een medisch attest bezorgen aan de klastitularis.


* Uw kind is van rechtswege gewettigd afwezig (b.v. huwelijk, begrafenis, gerecht, …).
U meldt dit met een attest en staaft dit met een officieel document (b.v. overlijdensbericht, uitnodiging, …)


* Uw kind is afwezig mits voorafgaande toestemming van de directie.
U vraagt schriftelijk en vooraf toestemming aan de directie, die tekent voor akkoord

Opmerking !

- In alle andere gevallen is uw kind onwettig afwezig en wordt een onderzoek opgestart door het C.L.B.
- Wanneer wij vaststellen dat uw kind veelvuldig afwezig is, wordt hoe dan ook een begeleidingsdossier opgestart

Sint-Ritaschool

Lager Onderwijs: Sint-Rita

Gazometerstraat 5 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/68.93.71

View more
Kabouterland

Kleuters: Kabouterland

Grevensmolenweg 16 - 3800 St-Truiden - Tel. 011/69.11.85

View more
De Brug

Kleuters: De Brug

Halmaalweg 121 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/67.44.93

View more

custom module sidebar2