user_mobilelogo

Katholieke Basisscholen van het LOP-gebied Sint-Truiden
INSCHRIJVEN IN DE SINT-RITASCHOOL
schooljaar 2018-2019

Er zijn nieuwe regels voor het inschrijven in een school.
Alle basisscholen van Sint-Truiden hebben dezelfde inschrijvingsafspraken gemaakt.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

* voor alle kinderen geboren in 2016 en vroeger.
* voor alle kinderen die in het schooljaar 2018-2019 naar een andere school wensen te gaan.


Voorrangsperiodes

Er zijn twee voorrangsperiodes om in te schrijven. Als u zeker wil zijn van een plaats in onze school, is het heel belangrijk dat u in de juiste periode komt inschrijven.
Inschrijven kan alle werkdagen van 8u-16u, woensdag enkel van 8u-12u.


Eerste voorrangsperiode

Broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen in onze school en kinderen van personeel van de school hebben voorrang om in te schrijven.

Inschrijven in deze periode kan vanaf MAANDAG 5 FEBRUARI 2018 t.e.m. ZONDAG 25 FEBRUARI 2018 (tijdens de openingsuren).Tijdens de krokusvakantie zijn er geen inschrijvingen mogelijk.
Neem dus tijdig contact op met de school via: 011/689371, www.sint-ritaschool.be of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tweede voorrangsperiode

De scholen streven in deze periode naar een gezonde sociale mix van hun leerlingen. Alle leerlingen worden ingeschreven zolang er plaats is.

Inschrijven in deze periode kan vanaf MAANDAG 5 MAART 2018 t.e.m. ZONDAG 18 MAART 2018 (tijdens de openingsuren).

De vrije inschrijvingen starten vanaf DINSDAG 16 APRIL 2018 TOT ZOLANG ER NOG PLAATS IS!

Bij elke inschrijving vragen wij aan de ouder(s) om de kids-ID van hun kind of een ander document dat de identiteit van het kind of de verwantschap aantoont mee te brengen.

 

Instapdata in het gewoon kleuteronderwijs voor het schooljaar 2018-2019.

3 september 2018 : kleuters zijn geboren ten laatste op 03/03/2016

5 november 2018 : kleuters zijn geboren ten laatste op 05/05/2016

7 januari 2019 : kleuters zijn geboren ten laatste op 07/07/2016

1 februari 2019 : kleuters zijn geboren ten laatste op 01/08/2016

11 maart 2019 : kleuters zijn geboren ten laatste op 11/09/2016

23 april 2019 : kleuters zijn geboren ten laatste op 23/10/2016

3 juni 2019 : kleuters zijn geboren ten laatste op 03/12/2016

 

Belangrijk!

Ook kleuters die geboren zijn tussen 04/12/2016 en 31/12/2016 en pas instappen op 1 september 2019 (schooljaar 2019-2020) mogen nu al inschrijven.

 

Wenst u nog meer info?

www.naarschoolinsinttruiden.be

Inschrijvingen schooljaar 20182019

IND = indicator-leerling
nIND = niet indicatorleerling

Wat zijn indicator leerlingen?

Een indicator-leerling is een leerling die voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

1: De moeder is niet in het bezit van:

* Een diploma secundair onderwijs

of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs

of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

2: Het gezin ontving in de laatste 2 schooljaren minstens één schooltoelage 

Sint-Ritaschool

Lager Onderwijs: Sint-Rita

Gazometerstraat 5 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/68.93.71

View more
Kabouterland

Kleuters: Kabouterland

Grevensmolenweg 16 - 3800 St-Truiden - Tel. 011/69.11.85

View more
De Brug

Kleuters: De Brug

Halmaalweg 121 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/67.44.93

View more

custom module sidebar2